Ing. Zdeněk NOVOTNÝ

patentový zástupce
evropský patentový a známkový zástupce

Služby

Ve smyslu zákona č. 417/2004 Sb. o patentových zástupcích zajišťuji poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy a v řízení před soudy za podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví.

 

Jedná se tedy o prosazování a obranu práv průmyslového vlastnictví v tuzemsku i v zahraničí, zejména zpracování jak národních, tak i mezinárodních přihlášek, jejich zastupování před příslušnými autoritami v oblasti

 

-            technických řešení (patenty, užitné vzory, topografie polovodičových

              prvků

-            vnější úpravy výrobků, tzn. designu (průmyslové vzory)

-            ochranných známek (slovní, kombinované, obrazové, prostorové)

-            označení původu výrobků

-            ochrany odrůd rostlin

-            zpracování licencí

-            rešerší

-            zajištění ochrany know-how

-            zastupování klientů v věcech souvisejících, např. příprava a zajišťování

              sporných řízení, např. výmazových, zrušovacích, určovacích

-            převodů práv

-            konzultací, školení, atd.

sídlo:      Měšínská 1638, Praha 9 – Újezd nad Lesy 19016

 

 

telefon: 281 861 444; 606 920 774

IČ:           67775381

DIČ:        CZ5909130678

email:     4ipr@4ipr.cz